Tareixa Ledo Regal

Tareixa Ledo Regal, socióloga, activista feminista, especialista en Terapia do Reencontro.

Tareixa Ledo, é Licenciada en Ciencias Sociais e Políticas; máster en Estudos de Xénero e en Terapia de Reencontro. Na actualidade traballa no Sindicato Labrego Galego (SLG) en tarefas de formación e organización interna. Nacida fóra de Galicia, acabou asentando en Romariz (Abadín), onde viviu durante 15 anos. Foi nese tempo cando naceu nela unha atracción vertebradora polo mundo labrego, unha cordialidade fonda que non pasa pola nostalxia dun tempo pasado, senón por unha ollada crítica que nos últimos anos desenvolveu unha clara perspectiva de xénero.

Fonte: Irimia, propia.

Web oficial do Sindicato Labrego Galego - comisións Labregas:
http://www.sindicatolabrego.com/

Video de interese:

Tareixa Ledo Regal, autora do libro "Lidia Senra Rodríguez. Historia dun liderado entrañable", de Edicións Laiovento, durante a presentación do mesmo. Auditorio de Galiza, 18 de decembro de 2010.

|||||||||||||||||||||||||