Apoio Económico - Doazón

O traballo voluntario e a comunicación por rede, son os principais alicerces para a realización do Foro, mais hai custos que non podemos obviar, estes son, entre outros, os relacionados coas persoas relatoras que convidamos a vir, nalgúns casos custos de avións, hoteis e comidas. Por outra banda están os custos derivados da esixencia do vicerreitorado respecto á vixilancia das instalacións, aínda que estas sexan gratuítas. De todo isto presentaremos un orzamento que faremos público neste Blogue.

Para quen quixer contribuír economicamente coa realización do Foro, pode realizar unha DOAZÓN, a ingresar na seguinte conta:
  • concepto: doazón foro
  • titular: bárbara primo pérez
  • caixa: caixanova (nova caixa galicia)
  • nº de conta: 2080 0214 12 0000014816

As contas do Foro serán sempre públicas e podera-se acceder ás mesmas desde este Blogue.


|||||||||||||||||||||||